O kurzech

Komu jsou určeny kurzy Poznej Bibli

Biblické lekce „Poznej Bibli“ jsou určeny dětem všech věkových kategorií. Snaží se zajímavou formou vzbudit zájem o příběhy Knihy knih (Přisl 22,6; 2. Tim 3,15). Tisíce dětí jsou po celém světě formou těchto kurzů pravidelně přiváděny pod zvuk Božího Slova. Základním cílem je, aby děti pochopily dobrou zprávu o Pánu Ježíši Kristu, který zemřel s ohledem na hříchy každého člověka (1. Tim 2,6) a třetího dne vstal z mrtvých k našemu ospravedlnění (Řím 4,25). Zároveň je však naší modlitbou, aby celé rodiny pravidelně uvažovaly nad zvěstí Písem a rostly v poznání Pána Ježíše (Ef 4,15).

O kurzech Poznej Bibli

Koncept kurzů

Kurzy si lze objednat v zásadě kdykoliv, ale netiskneme jednotlivá čísla na sklad, takže pokud v daný měsíc běží např. kurz B8, nelze si objednat od B1, ale až od B9. Bez ohledu na to, u které lekce dané řady dítě začne, bude systematicky pomocí tématicky řazených příběhů vedeno k oznávání Bible a seznamováno s evangeliem – dobrou zprávou o oběti Božího syna, Pána Ježíše Krista, který zemřel na kříži na Golgatě a třetího dne vstal z mrtvých, aby nám umožnil návrat zpět k Bohu, abychom i my mohli začít nový život.

Lekce jsou k dispozici v tištěné podobě nebo ve formátu PDF.

Kurzy jsou obsahově prakticky shodné, liší se pouze způsobem probírání daného úseku Bible. Nejmenší děti mají celý příběh přímo v lekci a je třeba, aby jim někdo pomohl. Další úrovně jsou náročnější a děti musí více přemýšlet a někdy i vyhledávat správnou odpověď v Bibli (především v úrovni pro dorost).

V jednotlivých lekcích jsou probírány střídavě příběhy Starého i Nového zákona, počínaje stvořením světa (kniha Genesis) konče příběhy ze života apoštolů (kniha Skutky apoštolů).

Pro každou věkovou skupinu je v angličtině k dispozici 36 sad (3 x 12) označených jako A1,A2,A3... až C12. Sada je složena vždy ze 4 lekcí, každá lekce má rozsah přibližně dvou stran A4. Při pravidelném probírání (vždy jednou týdně) by tedy mělo dítě během roku probrat 12 sad lekcí. Lekce jsou dítěti každý měsíc odesílány podle vytvořené objednávky. Vyplněné lekce pak zašle dítě (nebo rodič) zpět, my je opravíme a pošleme opět zpátky na uvedenou adresu.

Jak jinak mohu kurzy využívat

Biblické Citáty v kurzech jsou z Bible, překladu 21. století.
K vyplňování lekcí je vhodné použít tento překlad, aby se dala do rébusů a doplňovaček vložit odpovídající slova.

Nevíme, jakým způsobem si Pán použije kurzy v České Republice, ale toužíme pro naše děti udělat to nejlepší a ostatní přenecháme našemu Bohu. Rádi bychom tuto činnost využili i jako misijní nástroj pro sirotky nebo děti z nevěřících rodin. Kéž by se Pánova moc projevila v naší slabosti (2.Kor 12,9).

Samozřejmě je zde možnost od nás kurzy pouze odebírat a nevyužívat tak možnosti zasílání lekcí zpět k opravě. Použití kurzů může být různé – v nedělních školách

(nejlépe jako domácí úkoly), pro rodinné probírání s dětmi, mezi spolužáky věřících dětí, v dětských domovech, může sloužit pro udržení kontaktu s dětmi, které přijedou jen jednou do roka na křesťanský prázdninový kemp nebo obecně jako pomůcka pro evangelizaci mezi dětmi.

Pokud se rozhodnete pro tento "samostatný" způsob využití kurzů, bude Vám účtována částka spojená s náklady na tisk materiálů.

Kurzy také rozvíjejí kreativitu dětí - místo pasivního sledování televizních programů nebo trávení času hraním počítačových her. Vyžadují od dětí, aby nad tématem přemýšlely, řešily rébusy, kreslily, četly a vyhledávaly odpovědi. Ať už se kurzy použijí jakkoli, vždy je nutné, aby dítě mělo zpětnou vazbu, aby vypracované lekce odevzdávalo a dostávalo zpět opravené a ohodnocené. Můžete vyhlásit bodovací soutěž o ceny, např. v Irsku mají velmi dobrou zkušenost se soutěží, kdy dítě s největším počtem bodů za období celého školního roku, získá účast na letním prázdninovém kempu, o který je velký zájem. Jistě i vy sami budete mít mnoho nápadů, jak udělat kurzy pro děti atraktivní.