• BIBLICKÉ KORESPONDENČNÍ KURZY
    POZNEJ BIBLI
    Od dětství přece znáš svatá Písma, která ti dokáží dát moudrost
    ke spasení skrze víru v Krista Ježíše. 2. Tim 3,15

O kurzech Poznej Bibli

Komu jsou kurzy určeny?

Komu jsou kurzy určeny?

Biblické lekce „Poznej Bibli“ jsou určeny dětem všech věkových kategorií. Snaží se zajímavou formou vzbudit zájem o příběhy Knihy knih (Přisl 22,6; 2. Tim 3,15). Tisíce dětí jsou po celém světě formou těchto kurzů pravidelně přiváděny pod zvuk Božího Slova. Základním cílem je, aby ...

Více

Koncept kurzů

Kurzy si lze objednat v zásadě kdykoliv, ale netiskneme jednotlivá čísla na sklad, takže pokud v daný měsíc běží např. kurz B8, nelze si objednat od B1, ale až od B9. Bez ohledu na to, u které lekce dané řady dítě začne, bude systematicky pomocí tématicky řazených příběhů vedeno k oznávání Bible.

Jak jinak mohu kurzy využívat?

Samozřejmě je zde možnost od nás kurzy pouze odebírat a nevyužívat tak možnosti zasílání lekcí zpět k opravě. Použití kurzů může být různé – v nedělních školách (nejlépe jako domácí úkoly), pro rodinné probírání s dětmi, mezi spolužáky věřících dětí, v dětských domovech, ...

Více

Ukázka jednotlivých úrovní

Kurzy jsou tvořené podle Bible, překladu 21. století.
K vyplňování lekcí je vhodné použít tento překlad, aby se dala do
rébusů a doplňovaček vložit odpovídající slova.

Pro nejmenší (věk 4-6 let)

Tyto kurzy jsou určeny pro děti ve věku 4 až 6 let. Celý probíraný příběh je zapsán přímo v lekci a je třeba, aby dítěti s lekcí někdo pomohl.

Mladší žáci (věk 7-9 let)

Tyto kurzy jsou určeny pro děti ve věku 7 až 9 let. Děti musí více přemýšlet a někdy i vyhledávat správnou odpověď v Bibli.

Starší žáci (věk 10-12 let)

Tyto kurzy jsou určeny pro děti ve věku 10 až 12 let. Tato úroveň je ve srovnání s kurzy pro mladší žáky opět o něco náročnější.

Dorost (13 a víc)

Tyto kurzy jsou určeny pro dorost - 13 a více let. Jedná se o nejnáročnější úroveň - k vyhledání správných odpovědí je potřeba použít Bibli.

Milí přátelé,

jsme rádi, že jste zavítali na náš web! Dnes, 30 let po revoluci, si pomalu začínáme uvědomovat, že je do značné míry naše zodpovědnost, jak bude vypadat další generace. Děti si všímají jak trávíme čas, těžko hledat lepší slova než ta, která pronesl Pán Ježíš Kristus – „kde bude váš poklad, tam bude vaše srdce“. Jestliže je náš poklad u Božího Slova, předávejme s nadšením to co jsme tak zoufale potřebovali zažít, totiž setkání s živým Spasitelem! Byla to na prvním místě Boží láska, projevená v osobě a díle Ježíše Krista, která nás zachránila a převedla z duchovní smrti do života.

Možná si kladete otázku: „jak mi mohou tyto lekce pomoci“? Odpověď je třeba hledat na modlitbách, v přítomnosti Božího majestátu. Věřím, že Boží Slovo dokáže kultivovat prostředí nitra do té míry, že je člověk schopen uslyšet hlas dobrého pastýře, toho který opouští celé stádo, aby se vydal s nasazením života hledat jednu ztracenou ovci, protože právě na té jedné ovci záleží.

Rodiče, prarodiče, vedoucí mládeží, skautů, zájmových kroužků pro děti, mladí lidé, přátelé, jste tu správně! Postavme se společně výzvě, bojujme o to, aby současná i další generace mohla zažít, že pravda i láska, která je v Božím Synu, mohla vítězit nad lží a nenávistí

Buďme změnou, kterou chceme vidět v naší společnosti!

Nejnovější

zprávy