Lekce pro různé věkové skupiny - Pro nejmenší

Lekce pro pro nejmenší

Zde jsou ke stažení lekce nejmenší. Na dalších lekcích se ještě pracuje.

Úvodní lekce pro nejmenší.

Úvodní lekce obsahuje stejně jako ostatní lekce 4 příběhy, je určena k seznámení s kurzy PoznejBibli.

Úvodní biblické příběhy pro děti - Lukášovo evangelium

Lukášovo evangelium je podobně jako úvodní lekce určeno k seznámení s kurzy PoznejBibli.

Jedná se však o 3 lekce, které děti provedou ve 12ti příbězích celým evangeliem podle Lukáše.

Lekce k pravidelnému použití

Rok 2020
C1
- Daniel
C2
- Další zázraky
C3
- Setkání s Ježíšem
C4
- Smrt Krista
C5
- Rút a Samuel
C6
- David
C7
- David
C8
- Jozue
C9
- Eliáš
C10
- Elíša
C11
- Jonáš
C12
- Vánoční příběh
Rok 2021
A1
- Stvoření
A2
- Noe
A3
- Petr
A4
- Petr
A5
- Abraham
A6
- Abraham
A7
- Petr
A8
- Petr
A9
- Jákob
A10
- První křesťané
A11
- Pavel
A12
- Vánoční příběh