Lekce pro různé věkové skupiny - Starší žáci

Lekce pro starší žáky

Zde jsou ke stažení lekce pro starší žáky. Na dalších lekcích se ještě pracuje.

Úvodní lekce pro starší žáky

Úvodní lekce obsahuje stejně jako ostatní lekce 4 příběhy, je určena k seznámení s kurzy PoznejBibli.

Úvodní biblické příběhy pro děti - Lukášovo evangelium

Lukášovo evangelium je podobně jako úvodní lekce určeno k seznámení s kurzy PoznejBibli.

Jedná se však o 3 lekce, které děti provedou ve 12ti příbězích celým evangeliem podle Lukáše.

Lekce k pravidelnému použití

Rok 2020
C1
- Daniel
C2
- Zázraky
C3
- Další zázraky
C4
- Ježíšova smrt
C5
- Rút
C6
- Samuel
C7
- David
C8
- Jozue
C9
- Eliáš
C10
- Elíša
C11
- Muži starého zákona
C12
- Vánoční příběh
Rok 2021
A1
- Stvoření
A2
- Noe
A3
- Petr
A4
- Petr, kříž
A5
- Petr
A6
- Abraham
A7
- Jákob
A8
- Modlitba
A9
- Pavel
A10
- Pavel
A11
- Pavel
A12
- Vánoční příběh
Rok 2022
B1
- Podobenství
B2
- Zázraky
B3
- Betanie
B4
- Kříž
B5
- První křesťané
B6
- Josef
B7
- Josef
B8
- Evangelisté
B9
- Mojžíš
B10
- Mojžíš
B11
- Mojžíš
B12
- Vánoční příběh