Lekce pro různé věkové skupiny - Starší žáci

Lekce pro starší žáky

Zde jsou ke stažení lekce pro starší žáky. Na dalších lekcích se ještě pracuje.

Úvodní lekce pro starší žáky

Úvodní lekce obsahuje stejně jako ostatní lekce 4 příběhy, je určena k seznámení s kurzy PoznejBibli.

Stáhněte si lekci připravenou pro aktuální měsíc

Lekce k pravidelnému použití

Rok 2024
A1
- Stvoření - Leden
A2
- Noe - Únor
A3
- Petr - Březen
A4
- Petr, kříž - Duben
A5
- Petr - Květen
A6
- Abraham - Červen
A7
- Jákob - Červenec
A8
- Modlitba - Srpen
A9
- Pavel - Září
A10
- Pavel - Říjen
A11
- Pavel - Listopad
A12
- Vánoční příběh - Prosinec
Rok 2025
B1
- Podobenství - Leden
B2
- Zázraky - Únor
B3
- Betanie - Březen
B4
- Kříž - Duben
B5
- První křesťané - Květen
B6
- Josef - Červen
B7
- Josef - Červenec
B8
- Evangelisté - Srpen
B9
- Mojžíš - Září
B10
- Mojžíš - Říjen
B11
- Mojžíš - Listopad
B12
- Vánoční příběh - Prosinec
Rok 2026
C1
- Daniel - Leden
C2
- Zázraky - Únor
C3
- Další zázraky - Březen
C4
- Ježíšova smrt - Duben
C5
- Rút - Květen
C6
- Samuel - Červen
C7
- David - Červenec
C8
- Jozue - Srpen
C9
- Eliáš - Září
C10
- Elíša - Říjen
C11
- Muži starého zákona - Listopad
C12
- Vánoční příběh - Prosinec