Lekce pro různé věkové skupiny - Dorost

Lekce pro dorost

Zde jsou ke stažení lekce pro dorost. Na dalších lekcích se ještě pracuje.

Úvodní lekce pro dorost

Úvodní lekce obsahuje stejně jako ostatní lekce 4 příběhy, je určena k seznámení s kurzy PoznejBibli.

Úvodní biblické příběhy pro děti - Lukášovo evangelium

Lukášovo evangelium je podobně jako úvodní lekce určeno k seznámení s kurzy PoznejBibli.

Jedná se však o 3 lekce, které děti provedou ve 12ti příbězích celým evangeliem podle Lukáše.

Lekce k pravidelnému použití

Rok 2020
C1
- Daniel
C2
- Ježíšovy výroky
C3
- Pánova moc
C4
- Pán Ježíš
C5
- Rút
C6
- Samuel
C7
- David
C8
- Jozue
C9
- Eliáš
C10
- Elíša
C11
- Muži starého zákona
C12
- Narození spasitele
Rok 2021
A1
- Stvoření
A2
- Noe
A3
- Petr
A4
- Petr - kříž
A5
- Petr
A6
- Abraham
A7
- Izák, Jákob
A8
- Být křesťanem
A9
- Pavel
A10
- Pavel
A11
- Pavel
A12
- Narození spasitele
Rok 2022
B1
- Podobenství
B2
- Zázraky
B3
- Betanie
B4
- Kříž
B5
- První křesťané
B6
- Jákob
B7
- Josef
B8
- Křesťané
B9
- Mojžíš
B10
- Mojžíš
B11
- Zákon
B12
- Narození spasitele