Lekce pro různé věkové skupiny - Dorost

Lekce pro dorost

Zde jsou ke stažení lekce pro dorost. Na dalších lekcích se ještě pracuje.

Úvodní lekce pro dorost

Úvodní lekce obsahuje stejně jako ostatní lekce 4 příběhy, je určena k seznámení s kurzy PoznejBibli.

Stáhněte si lekci připravenou pro aktuální měsíc

Lekce k pravidelnému použití

Rok 2024
A1
- Stvoření - Leden
A2
- Noe - Únor
A3
- Petr - Březen
A4
- Petr - kříž - Duben
A5
- Petr - Květen
A6
- Abraham - Červen
A7
- Izák, Jákob - Červenec
A8
- Být křesťanem - Srpen
A9
- Pavel - Září
A10
- Pavel - Říjen
A11
- Pavel - Listopad
A12
- Narození spasitele - Prosinec
Rok 2025
B1
- Podobenství - Leden
B2
- Zázraky - Únor
B3
- Betanie - Březen
B4
- Kříž - Duben
B5
- První křesťané - Květen
B6
- Jákob - Červen
B7
- Josef - Červenec
B8
- Křesťané - Srpen
B9
- Mojžíš - Září
B10
- Mojžíš - Říjen
B11
- Zákon - Listopad
B12
- Narození spasitele - Prosinec
Rok 2026
C1
- Daniel - Leden
C2
- Ježíšovy výroky - Únor
C3
- Pánova moc - Březen
C4
- Pán Ježíš - Duben
C5
- Rút - Květen
C6
- Samuel - Červen
C7
- David - Červenec
C8
- Jozue - Srpen
C9
- Eliáš - Září
C10
- Elíša - Říjen
C11
- Muži starého zákona - Listopad
C12
- Narození spasitele - Prosinec