Lekce pro různé věkové skupiny - Mladší žáci

Lekce pro mladší žáky

Zde jsou ke stažení lekce pro mladší žáky. Na dalších lekcích se ještě pracuje.

Úvodní lekce pro starší žáky

Úvodní lekce obsahuje stejně jako ostatní lekce 4 příběhy, je určena k seznámení s kurzy PoznejBibli.

Úvodní biblické příběhy pro děti - Lukášovo evangelium

Lukášovo evangelium je podobně jako úvodní lekce určeno k seznámení s kurzy PoznejBibli.

Jedná se však o 3 lekce, které děti provedou ve 12ti příbězích celým evangeliem podle Lukáše.

Lekce k pravidelnému použití

Rok 2020
C1
- Daniel
C2
- Zázraky
C3
- Další zázraky
C4
- Ježíšova smrt
C5
- Rút a Samuel
C6
- David
C7
- David
C8
- Jozue
C9
- Eliáš
C10
- Elíša
C11
- Jonáš
C12
- Vánoční příběh
Rok 2021
A1
- Stvoření
A2
- Noe
A3
- Petr
A4
- Petr, kříž
A5
- Abraham
A6
- Abraham
A7
- Petr
A8
- Petr
A9
- Jákob
A10
- První křesťané
A11
- Pavel
A12
- Vánoční příběh