Biblické kurzy 

zpět

Lekce pro dorost:

Zde jsou ke stažení lekce pro dorost. Na dalších lekcích se ještě pracuje.

Úvod
Úvodní lekce pro dorost

Úvodní lekce obsahuje stejně jako ostatní lekce 4 příběhy, je určena k seznámení s kurzy PoznejBibli.


Úvodní biblické příběhy pro děti - Lukášovo evangelium
Lukášovo evangelium 2

Lukášovo evangelium je podobně jako úvodní lekce určeno k seznámení s kurzy PoznejBibli. Jedná se však o 3 lekce, které děti provedou ve 12ti příbězích celým evangeliem podle Lukáše.


Lekce k pravidelnému použití
rok 2018
A1 - Stvoření a pád
A2 - Události po pádu
A3 - Petr
A4 - Petr, kříž
A5 - Petr
A6 - Abraham
A7 - Jákob
A8 - Křesťanský život
A9 - Pavel
A10 - Pavel
A11 - Pavel
A12 - Vánoční příběh
rok 2019
B1 - Podobenství
B2 - Zázraky
B3 - Betanie
B4 - Kříž
B5 - První křesťané
B6 - Jákob a jeho rodina
B7 - Josef
B8 - Křesťanský život
B9 - Mojžíš
B10 - Mojžíš
B11 - Zákon
B12 - Vánoční příběh
rok 2020
C1 - Daniel
C2 - Ježíš mluví
C3 - Pánova moc
C4 - Ježíšova smrt
C5 - Rút
C6 - Samuel
C7 - David
C8 - Jozue
C9 - Eliáš
C10 - Elíša
C11 - Muži starého zákona
C12 - Vánoční příběh